Υπάρχουν υποθαλάσσιες βάσεις με εξωτικές τεχνολογίες;

υποθαλάσσιες βάσεις

Όλοι, οι τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά και ιδιώτες,  έχουν κατασκευάσει υπόγειες βάσεις για διάφορους σκοπούς,

Κυριότερα όμως η διάσωσή τους κατά την ημέρα της Κρίσεως ή το τέλος του κόσμου.

Λιγότεροι όμως γνωρίζουν ότι υπάρχουν δεκάδες βάσεις κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας προστατευμένες από τεράστιες εκτάσεις νερού.

Οι βάσεις αυτές, η ύπαρξη των οποίων πιθανολογείται βέβαια περικλείει τεχνολογίες που κανείς δεν τις έχει φανταστεί.