Υπ. Οικονομικών – Πρόγραμμα Σταθερότητας 2024–2026: Πάνω η ανάπτυξη, κάτω ο πληθωρισμός

Ταχύτερη πτώση του πληθωρισμού (4,5% αντί 5% φέτος) και μεγαλύτερη από το προσδοκώμενο Ανάπτυξη (2,3% αντί 1,8%) προβλέπει η κυβέρνηση, στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2024-2026 που υποβάλει στις επόμενες ώρες στις Βρυξέλλες το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το newmoney.gr, αυτό αποκαλύπτει και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σε Έκθεσή του που συνοδεύει το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητος για την προσεχή τριετία.

Η Γνωμοδότηση του ΕΔΣ καταγράφει μεγάλες διεθνείς αβεβαιότητες που δεν επιτρέπουν υπεραισιόδοξες προβλέψεις.

Η Γνωμοδότηση του ΕΔΣ καταγράφει μεγάλες διεθνείς αβεβαιότητες που δεν επιτρέπουν υπεραισιόδοξες προβλέψεις.

Με βάση την Έκθεση:

* στα θετικά, καταγράφεται ότι «κύριος μοχλός της αναμενόμενης μεγέθυνσης τόσο για το 2023 όσο και την περίοδο 2024-2026, αποτελεί η αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, στην οποία θα συνεισφέρουν σημαντικά τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
«Επιπρόσθετα, η πιθανή εξομάλυνση της ενεργειακής κρίσης, η αναμενόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους οίκους αξιολόγησης, η ολοκλήρωση της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος και η αξιοποίηση του υψηλού αποθέματος καταθέσεων, προσφέρουν θετικές προοπτικές για την επιτυχία του αυτού του μακροοικονομικού σεναρίου».

* στα αρνητικά, «αβεβαιότητες που σχετίζονται με την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, την ενδεχόμενη παρατεταμένη εκλογική περίοδο, τις εξωγενείς επιδράσεις προς το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το νέο Eυρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο διακυβέρνησης μπορεί να θέσουν προκλήσεις στην υλοποίηση του μακροοικονομικού σεναρίου του ΠΣ 2024-2026».

Υπό τους όρους αυτούς, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί ως ρεαλιστικές τις μακροοικονομικές προβλέψεις επί των οποίων βασίζεται το Πρόγραμμα Σταθερότητας της περιόδου 2024 – 2026.

Από την Έκθεση προκύπτει ότι το υπουργείο αναθεωρεί τις προβλέψεις για:

Βουτιά του Τιμάριθμου, στο 4,5% εφέτος αντί 5% που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός και 12,2% που προέβλεπε το προηγούμενο πρόγραμμα σταθερότητας 2023-2025. Η κυβερνητική πρόβλεψη μάλιστα είναι μακράν η πιο απαισιόδοξη, από τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών για τη χώρα μας.

Ανάπτυξη: 2,3% εφέτος αντί 1,8% που είχε εγγράψει στον Προϋπολογισμό 2023, αλλά 3% το 2024 και 2025 αντί 3,5% και 3,3% αντίστοιχα που προέβλεπε το προηγούμενο Πρόγραμμα Σταθερότητος για 2023-2025.

Ιδιωτική Κατανάλωση: αύξηση 1,2% φέτος (αντί 1% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός) και 2% ετησίως στη διετία 2024-2025, με επιβράδυνση σε 1,3% το 2026

Πτώση της ανεργίας κάτω από 10% το 2025 αντί το 2024, που σημαίνει «ξεπάγωμα» τριετιών από το 2026 και μετά.

 

pentapostagma.gr