Βόμβα: Εισαγγελέας, το Νο2 της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, προλογίζει τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στο Μενίδι!

Εισαγγελέας

Ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Νικόλαος Ανθούλης προλογίζει υποψήφιο δήμαρχο που έχει την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια πρωτοφανή κίνηση προχώρησε ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Νικόλαος Ανθούλης, που όχι μόνο παρέστη σε πολιτική εκδήλωση υποψηφίου δημάρχου, αλλά επέλεξε να μιλήσει κιόλας γι’ αυτόν, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση.
Ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Ανθούλης προλόγισε τον υποψήφιο δήμαρχο Αχαρνών Οδυσσέα Καμπόλη, ο οποίος έχει την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο Αντιστράτηγος μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι έχει «αγγελικό πρόσωπο», ότι «ερχόταν πρώτος το πρωί και τελευταίος το βράδυ», καθώς και ότι
«έχει αποδείξει και κατά την θητεία του στην στρατιωτική δικαιοσύνη ότι ήταν πολύ αποτελεσματικός, ειδικά όταν είχε διοικητικά καθήκοντα κοντά σε υπουργούς».

«Ο Οδυσσέας είναι άνθρωπος της συνεργασίας και των προοδευτικών απόψεων», είπε μεταξύ άλλων ο στρατιωτικός δικαστής, μη διστάζοντας ούτε στιγμή να φανερώσει την πολιτική του προτίμηση,

αψηφώντας εντελώς πως το γεγονός αυτό συνιστά σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα για κάθε δικαστή, πόσο πάλλον του Στρατού! 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.2304/1995 (ΦΕΚ Α΄ 83/11.5.1995) «Κύρωση του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων».

“Απαγορεύονται στους δικαστικούς λειτουργούς οποιασδήποτε µορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών κοµµάτων”.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 73 του ιδίου νόμου “δεν αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα για το δικαστικό λειτουργό:
β. Η έκφραση δηµόσιας γνώµης, εκτός εάν γίνεται µε σκοπό τη µείωση του κύρους της δικαιοσύνης ή υπέρ ή κατά ορισµένου κόµµατος ή άλλης ορισµένης πολιτικής οργάνωσης.

Στο βίντεο φαίνεται το σχετικό απόσπασμα, όπου ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου – Αντιστράτηγος Νικόλαος Ανθούλης μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον υποψήφιο δήμαρχο με τον ΣΥΡΙΖΑ Οδυσσέα Καμπόλη: 

Οδυσσέας Καμπόλης - «Αχαρνείς» - 2018 Διακήρυξη

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι με τον πρόσφατο νέο στρατιωτικό ποινικό κώδικα, προτίνεται η αλλαγή των προϋποθέσεων που ισχύουν για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου,

Γεγονός που η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κατήγγειλε ως «φωτογραφική διάταξη» για τους νυν κατέχοντες τις θέσεις αυτές.

Σύμφωνα με την καταγγελία των Λειτουργών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, η αλλαγή στα ηλικιακά κριτήρια καλύπτει τον σημερινό Πρόεδρο και τον σημερινό Εισαγγελέα του εν λόγω δικαστηρίου, που είναι ο συγκεκριμένος Αντιστράτηγος Νικόλαος Ανθούλης. 

Η ανακοίνωση της Ένωσης έχει ως εξής:

Δημοσιεύθηκε για διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,

με τα άρθρα 35, 36 και 37 του οποίου τροποποιείται ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η ένωσή μας έχει τη γνώμη ότι συνολικά η τροποποίηση των διατάξεων που προσδιορίζουν την κατάσταση των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης,

εμφανίζεται αδικαιολόγητη και βεβιασμένη στο παρόν χρονικό στάδιο, καθώς εκκρεμεί η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 96 &5 του Συντάγματος,
που αφορά σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Επιπλέον η παράλληλη προώθηση των σχεδίων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στους οποίους επέρχονται μείζονες μεταβολές,
καθιστούν άκαιρη και αντιφατική την τροποποίηση των διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, διότι είναι προς άλλη κατεύθυνση, με κίνδυνο να επέλθει βλάβη για τα δικαιώματα των στρατιωτικών στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας.
Έτσι η ΕΔΛΣΔ φρονεί ότι πρέπει να ανασταλεί η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και να επαναληφθεί μετά το πέρας της συνταγματικής αναθεώρησης, με τη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία θα υποβάλει επιστημονικά επεξεργασμένη συνολική πρόταση.

Στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή καθηγητή συνταγματικού δικαίου, καθηγητή ποινικού δικαίου, δικαστή ή εισαγγελέα της Κοινής δικαιοσύνης αλλά βέβαια και της στρατιωτικής δικαιοσύνης και εκπροσώπου των δικηγόρων.

 

 

 

απο το protothema.gr