Τράπεζα της Ελλάδας: Το 0,7% των Ελλήνων έχουν το 42% των τραπεζικών καταθέσεων

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων για το πώς κατανέμονται οι καταθέσεις, το συνολικό ύψος των οποίων είναι πλέον 185,5 δις. ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι το 72,5% των καταθετών, έχει λιγότερα από 1000 ευρώ στην τράπεζα, ενώ μόλις το 0,7% (δηλαδή ούτε ο ένας στους 100) ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ.

Ωστόσο, οι λίγοι, μοιράζονται τα πολλά. Διότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι 7 στους 1000 καταθέτες, μοιράζονται το 42% των καταθέσεων δηλαδή περισσότερα από 77 δις. ευρώ

Αργά το μεσημέρι της Τρίτης, η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την πορεία των καταθέσεων κατά τον μήνα Απρίλιο.

Το συνολικό υπόλοιπο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθε στα 185,494 δις. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα 185,53 δις. ευρώ του Μαρτίου.

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο, εξακολουθεί να καταγράφεται μείωση της τάξεως των 3,2 δις. ευρώ καθώς η περυσινή χρονιά έκλεισε με 188,74 δις. ευρώ.

Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους. Το υπόλοιπο έφτασε στα 142 δις. ευρώ τον Απρίλιο από 141,31 δις. ευρώ τον Δεκέμβριο

και 135 δις. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 οι καταθέσεις ήταν μόλις 116,7 δις. ευρώ.