Το νόμισμα του Μ.Αλεξάνδρου που βρέθηκε μέσα στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Το νόμισμα του Μ.Αλεξάνδρου που βρέθηκε μέσα στην Αμφίπολη

Χάλκινο νόμισμα Μακεδονικού βασιλείου, Βασιλιάς: Αλέξανδρος Γ’ Bronze coin of the Macedonian kingdom, Ruler: Alexander III
Μακεδονικό βασίλειο, Βασιλιάς Αλέξανδρος Γ’
Macedonian kingdom, under ruler Alexander III,
Βασιλεύς: Αλέξανδρος Γ’ Νομισματοκοπείο: Μακεδονία .

Εμπροσθότυπος: Αγένειος ανδρική κεφαλή με ταινία δ. Οπισθότυπος: Άλογο που καλπάζει προς τα δεξιά.
Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ!