Το Νεφέλωμα Μικρό Πετράδι ή NGC 6818

Νεφέλωμα Μικρό Πετράδι

Το Νεφέλωμα Μικρό Πετράδι ή NGC 6818 όπως αποτυπώθηκε από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble και φαίνεται μέσα από διαφορετικά χρωματιστά φίλτρα.

Αυτή η χρωματιστή φυσαλίδα είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα που λέγεται NGC 6818, γνωστό επίσης και ως Νεφέλωμα Μικρό Πετράδι.

Βρίσκεται στον αστερισμό του Τοξότη, περίπου 6.000 έτη φωτός από εμάς.

Η πλούσια λάμψη του νέφους έχει πλάτος λίγο μεγαλύτερο από μισό έτος φωτός — τεράστιο αν συγκριθεί με το μικροσκοπικό κεντρικό αστέρι.

Σε κοσμική κλίμακα, βέβαια, το νεφέλωμα παραμένει ένα μικρό πετράδι.