Το Ελεγκτικό Συνέδριο «έκοψε» 3 από τους 25 προμηθευτές μασκών

προμηθευτές μασκών

Το Ελεγκτικό Συνέδριο «έκοψε» 3 από τους 25 προμηθευτές μασκών, καθώς δεν προσκόμισαν τα αναγκαία έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία.

Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο επεξεργάστηκε 25 συμβάσεις που αφορούσαν την προμήθεια μεγάλου αριθμού μασκών, οι οποίες πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία, κ.λπ.

Από τους 25 αυτούς υποψήφιους αναδόχους-προμηθευτές μασκών, κρίθηκε από το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου ότι οι 23 έχουν τις προβλεπόμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις,

ενώ αντίθετα 3 «κόπηκαν», καθώς υπήρξαν ουσιώδεις πλημμέλειες στα έγγραφα που προσκόμισαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι –προμηθευτές.

Οι πλημμέλειες αφορούσαν το γεγονός ότι οι 3 από τους 25 αναδόχους-προμηθευτές δεν προσκόμισαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα αναγκαία πιστοποιητικά που απαιτεί η νομοθεσία για τις προμήθειες, όπως είναι αντίγραφο ποινικού μητρώου και άλλα έγγραφα.

Η σχετική απόφαση εκδόθηκε από το ΣΤ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο προήδρευε ο σύμβουλος Δημήτριος Πέππας και εισηγητής ήταν ο πάρεδρος Νικόλαος Σταματίου.