Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη Μητσοτάκη με τους επιστημονικούς φορείς – Επί τάπητος οι στόχοι του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη Μητσοτάκη

Βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ψηφιακός μετασχηματισμός και εξωστρέφεια είναι οι τρεις μεγάλοι στόχοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Τα ανωτέρω δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ καθ. Νίκος Παπαϊωάννου μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης των επιστημονικών φορέων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ΥΜΑΘ.

«Όλα τα θέματα θεσμικού χαρακτήρα αιτήματα που θέσαμε τα προηγούμενα τρία χρόνια, ικανοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Τώρα μας απασχολεί η υλοποίηση των διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου για τα ΑΕΙ – Νέοι Ορίζοντες».

Ο πρύτανης του ΑΠΘ υπογράμμισε ότι το Αριστοτέλειο είναι δυναμικό ερευνητικά αλλά και προς τη διασύνδεσή του με την επιχειρηματικότητα

καθώς έχει έσοδα 65 εκατομμύρια ευρώ από ερευνητικά προγράμματα και 15 εταιρείες με τεχνοβλαστούς.