Θέλετε Instagram; Ταυτότητα, παρακαλώ!

Να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη αλλά και να προστατέψει τους μικρότερους από αχρείαστους κινδύνους επιδιώκει η εταιρία.

Μέχρι τώρα χρειαζόταν απλά να είναι ο χρήστης άνω των 13ων ετών…Πλέον θα απαιτεί ταυτοποίηση της ημερομηνίας γέννησης επίσημα, δηλαδή… ταυτότητα! 

instagram