Τερματίζονται από τον Οκτώβριο οι οριζόντιες επιδοτήσεις στα τιμολόγια ρεύματος

Ο λογαριασμός ωστόσο για την κάλυψη του κόστους ενέργειας θα περιορισθεί από τον Οκτώβριο, καθώς σταματούν οι οριζόντιές επιδοτήσεις.

Το νέο σχήμα θα περιλαμβάνει κλιμακωτές επιδοτήσεις. Συγκεκριμένα, τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπουν:

  • Τη χορήγηση μικρότερης επιδότησης, συγκριτικά με σήμερα, σε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η επιδότηση θα προκύπτει με βάση την κατανάλωση. Επί της ουσίας θα αποφασισθεί ένα σταθερό ποσοστό επιδότησης, το οποίο θα αυξάνεται ανάλογα με τη μείωση της κατανάλωσης που θα επιτυγχάνουν οι καταναλωτές. Το σενάριο αυτό όμως είναι δύσκολο να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο, καθώς πρέπει να συγκεντρωθούν τα στοιχεία των καταναλώσεων για κάθε μετρητή από τον διαχειριστή του συστήματος ΔΕΔΔΗΕ.
  • Παροχή ενίσχυσης στους λογαριασμούς ρεύματος, η οποία συναρτάται με το μέγεθος της κατανάλωσης ρεύματος. Δηλαδή, για χαμηλότερες καταναλώσεις η επιδότηση θα είναι μεγαλύτερη και όσο αυξάνεται η κατανάλωση τόσο θα μειώνεται η επιδότηση.
  • Επιχορήγηση των λογαριασμών ρεύματος σε εκείνους τους καταναλωτές ρεύματος οι οποίοι επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους μείωσης της κατανάλωσης.

Τα μέτρα αυτά αναμένεται να εξειδικευτούν από τα συναρμόδια υπουργεία για να ανακοινωθούν επίσημα μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε να εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο.