ΣτΕ: Συζητήθηκε η υπόθεση των υποψηφίων του 3ου πεδίου με το παλαιό σύστημα των Πανελληνίων

Οι υποψήφιοι επικαλούνται το δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τις αρχές της ισότητας

Συζητήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση αναστολής που έχουν καταθέσει υποψήφιοι του 3ου επιστημονικού πεδίου με το παλαιό σύστημα των Πανελληνίων 2020.

Η απόφαση του Τμήματος Αναστολών αναμένεται λογω της σπουδαιοτητας της να έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς, όπως εκτιμάται η κρίση των ανώτατων δικαστών επί του θέματος που έχει τεθεί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας, πριν από την επίσημη ανακοίνωση των βάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών ζητούν, με την αίτηση τους, να ανασταλούν σε πρώτο στάδιο και, στη συνέχεια, να ακυρωθούν οι αποφάσεις της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, με τις οποίες τους αποδίδεται ποσοστό 9, 51% των θέσεων των εισακτέων που αντιστοιχούν στο σύνολο των υποψηφίων ημερήσιων ΓΕΛ. Ο καθορισμός του ποσοστού αυτού, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αίτησης, βασίστηκε σε διάταξη (του άρθρου 166 παρ. 1) του πρόσφατου Ν. 4635/2019, η οποία , όπως αναφέρεται, παραβιάζει την αρχή της ισότητας και την αρχή της αξιοκρατίας.

Οι αιτούντες υποστηρίζουν συγκεκριμένα ότι ποσοστό 9,51% προκύπτει από τη σχέση του αριθμού των Αιτήσεων-Δηλώσεων Συμμετοχής των υποψηφίων με το Παλαιό και με το Νέο Σύστημα, δηλαδή με βάση ένα καθαρά αριθμητικό κριτήριο, χωρίς καμιά αξιολογική κρίση των υποψηφίων.

Αντίθετα, επικαλούνται νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας την οποία σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τις αρχές της ισότητας – ίσων ευκαιριών και της αξιοκρατίας.

Για την ίδια υπόθεση η αίτηση ακύρωσης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2020.