Σταϊκούρας: Η χώρα επανατοποθετήθηκε στην ομάδα των «κανονικών» χωρών της Ευρωζώνης

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «εξασφαλίστηκε “προβλεψιμότητα” στο Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τις χρηματοδοτικές του ανάγκες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παρέχοντας τα εχέγγυα τόσο στους Έλληνες και Ευρωπαίους φορολογούμενους όσο και στην επενδυτική κοινότητα, ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ικανοποιεί τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό όλες τις συνθήκες».

Στο συνέδριο που οργάνωσαν η Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ακόμα ότι:

  • Στον τομέα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του δημοσίου χρέους, όσο και στον τομέα της διαχείρισης των κρατικών διαθεσίμων, έχουν συντελεστεί σημαντικές μεταβολές.
  • Πρώτη, η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, στις αρχές του 2014, έθεσε τις βάσεις και το θεσμικό πλαίσιο για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του Δημοσίου να αντλεί πόρους και να διαχειρίζεται, συγκεντρωτικά, τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής, σήμερα (22/6):

  • Δημιουργήθηκαν ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ικανά να παρέχουν ισχυρή ασπίδα προστασίας για το Ελληνικό Δημόσιο και την ελληνική οικονομία, σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές, όπως αυτές που βιώνουν όλες οι χώρες τα τελευταία έτη.
  • Εφαρμόστηκε συνετή και ολιστική στρατηγική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, καθώς και ορθολογική εφαρμογή του εκάστοτε ετήσιου δανειακού προγράμματος.
  • Επετεύχθη, σε χρόνο ρεκόρ, η αναδημιουργία της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων, με σειρά ομολογιακών εκδόσεων υψηλής ρευστότητας και η επέκτασή της έως τα 32 έτη.
  • Διευρύνθηκε η επενδυτική βάση των κρατικών χρεογράφων, με προσέλκυση μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών υψηλής ποιότητας, επανατοποθετώντας τη χώρα εντός της ομάδας των κανονικών χωρών της Ευρωζώνης.
  • Επετεύχθη εξαιρετική βελτίωση στους δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία των τελευταίων ετών.

Αναφερόμενος στο «σημαντικό ρόλο» του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) είπε ότι με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ψηφίστηκε πρόσφατα το νέο θεσμικό του πλαίσιο, βάσει του οποίου εκσυγχρονίζεται η οργανωτική του διάρθρωση και λειτουργία, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

«Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. θα είναι σε θέση να ασκήσει, με τον βέλτιστο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τις εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητές του αναφορικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, και ιδίως σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, τη βελτίωση του κόστους δανεισμού, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου».

Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικότερα τα «κόκκινα» δάνεια, επεσήμανε ότι:

  • Στο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το ύψος των «κόκκινων» δανείων μειώθηκε σημαντικά.

Ειδικότερα, το σύνολο των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν 75 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019, με τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 43,6%.

Τον Μάρτιο του 2022 τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,7 δισ. ευρώ, και ο δείκτης στο 12,1%.

  • Στο παθητικό – τώρα – των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ρευστότητα βελτιώθηκε αισθητά.

Ενδεικτικά, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. ευρώ μεταξύ Ιουνίου 2019 και Απριλίου 2022, και διαμορφώθηκαν στα 178 δισ. ευρώ, που είναι η υψηλότερη καταγραφή από την έναρξη της κρίσης το 2010.

Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες τηρούν πλέον τα ελάχιστα εποπτικά όρια για τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας.