Σπάει κάθε ρεκόρ ο πληθωρισμός στην Κύπρο

πληθωρισμός στην Κύπρο

Σπάει κάθε ρεκόρ ο πληθωρισμός στην Κύπρο Οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στον ηλεκτρισμό με ποσοστό 61,7% και στα πετρελαιοειδή με ποσοστό 44,1%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε κατά 1,39 μονάδες και έφτασε στις 113,63 μονάδες σε σύγκριση με 112,24 μονάδες τον Ιούνιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 10,9%.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 61,7% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 44,1%.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 16,7%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (29,2%) και Μεταφορές (25,3%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-10,2%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (20,1%) και Μεταφορές (18,7%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (4,00) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,73).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (1,05).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (3,86) και ο Ηλεκτρισμός (2,39).

Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (0,90) είχε την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία