Σουηδική αντίδραση για τα φορολογικά κίνητρα που δίνει η Ελλάδα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους

Το ειδικό φορολογικό καθεστώς προσέλκυσης δικαιούχων αλλοδαπής σύνταξης που θέσπισε η Ελλάδα το 2020, έχει επιφέρει «πιέσεις» στις διακρατικές σχέσεις με κάποιες χώρες.

Ενδεικτικά η κυβέρνηση της Σουηδίας δήλωσε πως ότι επιθυμεί να τερματίσει την εν ισχύ Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με την Ελλάδα, θεωρώντας ότι οι συνταξιούχοι που εντάσσονται στο συγκεκριμένο καθεστώς απολαμβάνουν εξαιρετικά ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης (7%) ως προς τα εισοδήματά τους Σουηδικής πηγής, ειδικά τις συντάξεις και τα κεφαλαιακά κέρδη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της συγκεκριμένης Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η Σουηδία έχει δικαίωμα να φορολογήσει, με τους συντελεστές που έχει επιλέξει, τη σύνταξη του Σουηδού που εγκαθίσταται μόνιμα στην Ελλάδα, εάν αυτή απονεμήθηκε για παροχή εργασίας στο δημόσιο τομέα. Αντίθετα, επί της σύνταξης που αφορά προηγούμενη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έχει δικαίωμα φορολόγησης μόνο η Ελλάδα, ως χώρα κατοικίας.

Η ανωτέρω πρόβλεψη περιέχεται εξαρχής στη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που εφαρμόζεται από το 1963 και δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο Σουηδός συνταξιούχος εντάσσεται σε καθεστώς ευνοϊκής φορολόγησης στην Ελλάδα, δηλαδή θα φορολογείται με συντελεστή 7% για τα εισοδήματά του αλλοδαπής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδικής σύνταξης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες προχώρησε η Σουηδική κυβέρνηση και για την ισχύουσα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Πορτογαλία, η οποία έχει από πολύ νωρίτερα θεσπίσει και εφαρμόζει παρόμοιο ειδικό καθεστώς προσέλκυσης φυσικών προσώπων. Από την άλλη, παρόμοια καθεστώτα εναλλακτικής φορολόγησης εφαρμόζονται ήδη επί σειρά ετών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα), χωρίς να προκαλέσουν αντίστοιχες αντιδράσεις.