«Σφραγίδα» FIFA- UEFA στις αποφάσεις της ΕΠΟ

H EΠΟ προχώρησε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που έγινε την περασμένη Παρασκευή, στην έγκριση των αλλαγών στο καταστατικό που θα επικυρωθούν στην έκτακτη ΓΣ της 16ης Ιουνίου και αφορούν το χρόνο τέλεσης των εκλογών.

Η πρώτη αλλαγή αναφέρει ότι η θητεία του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 18ης Αυγούστου 2017, λήγει την 14η Οκτωβρίου 2020, καθότι αποτελεί συνέχεια της θητείας της Επιτροπής Εξομάλυνσης της Ε.Π.Ο που διορίστηκε από την FIFA στις 14 Οκτωβρίου 2016. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής οφείλουν να πραγματοποιηθούν εντός των τελευταίων τεσσάρων μηνών, προ της κατά τα άνω λήξεως της θητείας τους.

Η δεύτερη αλλαγή αναφέρει ότι οι αρχαιρεσίες για την ΕΕ θα διενεργούνται κατά το έτος διεξαγωγής των θερινών ολυμπιακών αγώνων, στην Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται, με το μοναδικό αυτό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ειδικά προς τούτο, εντός του τελευταίου εξαμήνου προ της λήξεως της θητείας της.

Οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν και από τις FIFA/UEFA.

O ειδικός εμπειρογνώμονας των FIFA/UEFA Πετρ Φούσεκ πήρε το λόγο στην Εκτελεστική Επιτροπή και τοποθετήθηκε σχετικά με την τελευταία επιστολή των δύο συνομοσπονδίων σχετικά με την παρέμβαση της κυβέρνησης και την αθέτηση της συμφωνίας για διενέργεια των εκλογών της ΕΠΟ τον Ιούλιο.

«Η άποψη των FIFA/UEFA ήταν ότι οι εκλογές τις ΕΠΟ ήταν προτιμότερο να γίνουν νωρίτερα. Θα υπάρξει διάλογος με την πλευρά της κυβέρνησης».