Self test: Τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα – Πότε τα προμηθευόμαστε και για ποιες βδομάδες ισχύουν

Îåêßíçóå óÞìåñá óôá öáñìáêåßá ç äùñåÜí äéáíïìÞ ôùí self test ãéá ôïí covid-19 óå ìáèçôÝò êáé êáèçãçôÝò, åíüøåé ôïõ áíïßãìáôïò ôùí ó÷ïëåßùí ôçí ÄåõôÝñá, ÐÝìðôç 8 Áðñéëßïõ 2021 (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/ EUROKINISSI)
Από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self test (ένα για την εβδομάδα 7-14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15-22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23-30 Ιουνίου), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζομένου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.
Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια, κά, ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν από την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στο συμφωνημένο στην ατομική του/της σύμβαση τόπο εργασίας.
Κατ’ εξαίρεση, για την εβδομάδα από 7/6/2021 έως 13/6/2021, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/της με φυσική παρουσία.
Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και 13/6/2021.
Από 14/6/2021 έως 30/6/2021, ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/της με φυσική παρουσία.