Σχεδόν 1 στα 3 προϊόντα ασύμβατο με τις αναγκαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας

Πάνω από το ένα τρίτο των 627 προϊόντων, από συγκεκριμένες ευαίσθητες κατηγορίες (από παιδικά παιχνίδια και κούνιες μέχρι μέσα προστασίας και ηλεκτρονικά τσιγάρα), που εξετάστηκαν μέσω του προγράμματος «Συντονισμένες δράσεις για την ασφάλεια προϊόντων» (CASP) για το προηγούμενο έτος, βρέθηκε πως δεν πληρούσε τις αναγκαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας! Μάλιστα, από τα 233 δείγματα που βρέθηκαν με ένα ή περισσότερα προβλήματα, σε 130 η επικινδυνότητα από τη χρήση τους εκτιμήθηκε ως σοβαρή (89) ή υψηλή (31).

Ακόμα μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα στα προϊόντα που παραγγέλνονται από τους καταναλωτές απευθείας από ιστοσελίδες εκτός Ε.Ε. Σε αυτή την κατηγορία, το 84% των δειγμάτων δεν ικανοποιούσαν μία ή περισσότερες από τις προδιαγραφές ασφαλείας. Oσο κι αν ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου προγράμματος είναι δειγματοληπτικός και αφορά τις χώρες της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα ευρήματα καταγράφουν ανησυχητικές τάσεις.

Μια πρώτη κατηγορία που ελέγχθηκε ήταν παιχνίδια από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός Ε.Ε., δηλαδή παιχνίδια που μπορεί κάποιος να αγοράσει ηλεκτρονικά από ιστότοπο που δεν εδρεύει σε ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτή την κατηγορία τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, καθώς μόλις 15 από τα 92 προϊόντα που εξετάστηκαν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ασφαλείας! Ο έλεγχος αφορούσε κυρίως πλαστικά παιχνίδια, ενώ εξεταζόταν και η τήρηση του κανονισμού REACH για τις τοξικές χημικές ουσίες. Στις μηχανικές δοκιμές ο αριθμός δειγμάτων που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ήταν μεγαλύτερος (84%) συγκριτικά με τις χημικές δοκιμές (21%), όπου το κύριο ζήτημα ήταν η παρουσία φθαλικών ενώσεων. Σχεδόν όλα τα δείγματα δεν είχαν με τον σωστό τρόπο τις προειδοποιήσεις, τις σημάνσεις και τις οδηγίες, ενώ το 61% των δειγμάτων δεν είχε σήμανση CE ή αυτή ήταν εσφαλμένη.

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε παιχνίδια που έχουν τουλάχιστον μία λειτουργία η οποία εξαρτάται από τον ηλεκτρισμό, όπως παιχνίδια με μπαταρία, ηλεκτρικά παιχνίδια με επιβαίνοντα χειριστή, παιχνίδια με λέιζερ/άλλα φώτα, παιχνίδια τηλεχειρισμού. Σε αυτή την κατηγορία 33 δείγματα βρέθηκαν με προβλήματα ασφαλείας, ενώ 97 ήταν εντάξει. Ιδιαίτερο πρόβλημα καταγράφηκε στα παιχνίδια με μπαταρία (στο 43%) όσον αφορά την παρουσία των επικίνδυνων ουσιών μολύβδου και καδμίου.

Βρεφικά είδη

Η τρίτη κατηγορία περιελάμβανε τα βρεφικά ριλάξ και τις κούνιες για μωρά. Συνολικά 54 από τα 105 δείγματα (51%) που υποβλήθηκαν σε δοκιμές από το εργαστήριο πληρούσαν τις απαιτήσεις. Τα υπόλοιπα 51 δείγματα (49%) παρουσίαζαν τουλάχιστον μία αστοχία. Το ποσοστό αποτυχίας ήταν πολύ υψηλότερο στις κούνιες για μωρά (68%) απ’ ό,τι στα βρεφικά ριλάξ (38%) και αφορούσε κυρίως τον κίνδυνο πτώσης των παιδιών ή πρόκλησης άλλων τραυματισμών.

Επίσης, στο μικροσκόπιο του CASP μπήκαν οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου και τα ηλεκτρονικά υγρά με ή χωρίς νικοτίνη (τέταρτη κατηγορία). Εξετάστηκαν η χημική σύνθεση του ηλεκτρονικού υγρού, συμπεριλαμβανομένης της περιεκτικότητας σε νικοτίνη, η λειτουργικότητα και η λειτουργική ασφάλεια των συσκευών κ.ά. Από τα 169 δείγματα που εξετάστηκαν, τα 137 (81%) πληρούσαν τις απαιτήσεις. Περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονταν στις συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου (60% με κάποιο πρόβλημα) και πολύ λιγότερο στα ηλεκτρονικά υγρά (8%), όπου σε κάποια εντοπίστηκε διακετύλιο (πρόσθετο τροφίμων), ενώ σε δύο ανιχνεύτηκαν αλδεΰδες ουσίες, που θεωρούνται τοξικές. Σε ποσοστό 54% τα προϊόντα είχαν εσφαλμένες ή ελλιπείς σημάνσεις και οδηγίες.

Τέλος, εξετάστηκαν 131 δείγματα από μέσα ατομικής προστασίας, και πιο συγκεκριμένα κράνη για ποδηλάτες και για χρήστες τροχοσανίδων ή τροχοπέδιλων, παιδικά κράνη για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αξεσουάρ και ρούχα υψηλής ορατότητας για μη επαγγελματική χρήση. Τα 91 δείγματα πληρούσαν το σύνολο των προδιαγραφών, ενώ 40 (31%) παρουσίαζαν κάποιο έλλειμμα, κυρίως από τα ρούχα υψηλής ορατότητας (61%). Τα δείγματα παιδικών κρανών για δραστηριότητες ήταν όλα εντάξει, ενώ ένα στα πέντε από τα κράνη για ποδήλατο και σκέιτ είχε ελλείψεις.