Ρύθμιση 120 δόσεων: Δείτε μέχρι πότε δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Ρύθμιση 120 δόσεις

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η υποβολή αίτησης β σταδίου, για όσους έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει προκύψει από την καθυστέρηση καταγραφής των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υποβάλει αίτηση

(1ο στάδιο) για να ενταχθούν στο καθεστώς των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019), με παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης 2ου σταδίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (έναντι προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας 30 Απριλίου 2021).

Έτσι η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), ως προς την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών του ν. 4611/2019, μετατίθεται στις 30.9.2021.

Έτσι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 οι οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες δεν χάνουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε µη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον e-ΕΦΚΑ.