Πολλές παραβιάσεις στο Αιγαίο με υπερπτήσεις και οπλισμένα τουρκικά F-16

Έξι εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν οι υπερπτήσεις

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 8 (7×2 F-16, 1×2 F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 18

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 10

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 12

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 91 (61 από τα μαχητικά, 30 από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 7

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

1. Έξι εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν οι υπερπτήσεις.