Ποιά είναι τα αφορολόγητα όρια για την πρώτη κατοικία

Διορία έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι, για να δηλώσουν τις γονικές παροχές και τις δωρεές που πραγματοποίησαν εντός του 2020.

Ειδικότερα, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα λήγει η προθεσμία για δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός του Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης. Αξίζει να σημειωθεί πως με την παράταση που δόθηκε έως τις 26 Φεβρουαρίου δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο και όσων διαδικασιών έχουν πραγματοποιηθεί και μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Με την υποβολή δηλώσεων δωρεών ή γονικών παροχών οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου στη φετινή φορολογική δήλωση. Στην πράξη αφορά όσους αγόρασαν αυτοκίνητο ή απέκτησαν άλλα περιουσιακά στοιχεία το περασμένο έτος και θέλουν να επικαλεστούν χρηματικά ποσά που έλαβαν από παππούδες, γονείς, αδέρφια ή τρίτους, προκειμένου να «γλιτώσουν» από τα τεκμήρια της Εφορίας.

Επισημαίνεται ότι είναι αφορολόγητες οι γονικές παροχές ακινήτων αξίας έως 150.000 ευρώ. Εάν πρόκειται για πρώτη κατοικία, τότε το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο και αυξάνεται στα 250.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Φόρος με κλιμακωτούς συντελεστές

Οι χρηματικές δωρεές από γονείς προς τα παιδιά για την αγορά πρώτης κατοικίας δεν φορολογούνται έως 150.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερος ύψος χρημάτων επιβάλλεται φόρος με κλιμακωτούς συντελεστές από 1% έως 10%. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας γονέας διαθέσει ένα ποσό ύψους, π.χ., 10.000 ευρώ στο παιδί του για την αγορά ενός Ι.Χ. θα πρέπει να καταβάλει στην Εφορία το 10% της δωρεάς του, δηλαδή η Εφορία θα λάβει 1.000 ευρώ και ο φορολογούμενος τα υπόλοιπα 9.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που η δωρεά γίνει από τρίτο πρόσωπο, π.χ. έναν φίλο του φορολογουμένου, θα πρέπει να καταβληθεί στην Εφορία φόρος… 40%, με αποτέλεσμα από τα 10.000 ευρώ για την αγορά του Ι.Χ., ο αποδέκτης του χρηματικού ποσού να πάρει στο χέρι μόνο τα 6.000 ευρώ.