ΠΙΣ εναντίον ΟΑΥ: «Προσπάθεια εξευτελισμού της ιατρικής κοινότητας»

Πάτρα: Γιατρός διευθυντής Κλινικής

Ανακοίνωση για τον ΟΑΥ εξέδωσε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, στην οποία σημειώνει πως οι αρμόδιοι επικεντρώνονται μόνο στις εξαιρέσεις των καταχρήσεων και τις ανάγουν σε κανόνα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Εάν το συμπέρασμα των εκπροσώπων του ΟΑΥ από την έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι αποκλειστικά και μόνο η συνεχής μείωση των αποζημιώσεων των παρόχων υγείας τότε το πρόβλημα με το ΓΕΣΥ είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Αναδείξαμε την ανεπάρκεια του σφαιρικού προϋπολογισμού, πριν την εφαρμογή του, σε σχέση με τις προτεινόμενες καλύψεις και μας χαρακτήρισαν ‘πολέμιους’ του Συστήματος.

Που είναι η εγκυρότητα των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν;

Γιατί τώρα ο ΟΑΥ δεν επικαλείται την αναλογιστική μελέτη;

Λέγαμε ότι οι δαπάνες της υγείας θα είναι πολύ μεγαλύτερες από το 1 δις που προέβλεπαν και ότι ο ελλιπής προϋπολογισμός θα επηρεάσει δυνητικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Τώρα η μοναδική λύση της ανεπάρκειας του προϋπολογισμού και του πρόχειρου σχεδιασμού είναι η συνεχής μείωση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσπάθεια εξευτελισμού της ιατρικής κοινότητας.

Δε θα ανεχθούμε τη συνεχή θυματοποίηση της ιατρικής κοινότητας, χρησιμοποιώντας επικοινωνιακά τεχνάσματα και μηχανισμούς λαϊκισμού. Θα διεκδικήσουμε με κάθε μέσο τη διατήρηση της αξιοπρέπειας των ιατρών και της επιστημονικής τους αξίας.

Οι αρμόδιοι επικεντρώνονται μόνο στις εξαιρέσεις των καταχρήσεων και τις ανάγουν σε κανόνα.

Παρουσιάζουν εσφαλμένα ότι όλοι οι γιατροί παρανομούν και εκμεταλλεύονται τους ασθενείς.

Γιατί οι αρμόδιοι δεν έρχονται στα ιατρεία και στα νοσοκομεία μας; Γιατί δεν υπολογίζουν την αγωνία των χρόνιων πασχόντων;

Γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες όπως προνοεί η νομοθεσία του ΓΕΣΥ;

Γιατί περιορίζονται στη συνθηματολογία και δεν δηλώνουν οι ίδιοι «παρών» στα καθημερινά προβλήματα του τομέα της υγείας;

Όταν η ιατρική κοινότητα τόνιζε την ανάγκη για εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων και κατέθετε προτάσεις χωρίς αυτές να εισακούονται, κάποιοι το ανήγαγαν σε κινδυνολογία.

Τονίσαμε την ανάγκη διασύνδεσης των ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών που διαμόρφωσαν οι Επιστημονικές Εταιρείες (στο βαθμό που τους επιτρέπει ο ρόλος τους), με τις διαδικασίες του συστήματος, που δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί στο σημείο που θα μπορούσαν να αποφευχθούν καταχρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υπογραμμίσαμε την ανάγκη εφαρμογής του νόμου που ψήφισε η Βουλή για το ΓΕΣΥ και η απάντηση των αρμοδίων του ΓΕΣΥ ήταν οι απειλές προς τον κύριο πάροχο του συστήματος, τους ιατρούς, και παρερμηνεία του βασικού νόμου σε μια προσπάθεια διχόνοιας μέσα στις τάξεις τις ιατρικής κοινότητας, κινήσεις απαράδεκτες και καταδικαστέες.

Ο ΠΙΣ απαιτεί άμεσα την λήψη ουσιαστικών μέτρων για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας τους συστήματος και καταδικάζει την όποια προσπάθεια εξευτελισμού των μελών του.

Ο ΠΙΣ, προασπίζεται το σύνολο των ιατρών μελών του χωρίς διακρίσεις. Τόσο των ιατρών του δημοσίου, όσο και των γιατρών συμβεβλημένων ή μη με το ΓΕΣΥ. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση με τον διαχειριστικό έλεγχο του συστήματος, όπως αυτή καταγράφεται στη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας και στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επηρεάζει τόσο τους εντός ΓΕΣΥ γιατρούς όσο και τους εκτός. Σε άλλα προηγμένα συστήματα υγείας τα ζητήματα που αφορούν την προσφορά υπηρεσιών, ρυθμίζονται ομαλά με τον ασθενή να απολαμβάνει το όφελος καθώς ο κύριος γνώμονας είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Ο φορέας υλοποίησης του ΓΕΣΥ, έχει ευθύνη προς τους ασθενείς και την κοινωνία ευρύτερα. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, που όφειλε να γνωρίζει ότι οι πραγματικές μάχες δίνονται καθημερινά στα ιατρεία και τα νοσοκομεία μας και ότι η υγεία των πολιτών δεν προσφέρεται ούτε για επικοινωνιακούς ελιγμούς μετακύλισης ευθυνών ούτε για αφηγήματα και συνθηματολογία.

Το θεσμικό όργανο των ιατρών θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ενίσχυση και στήριξη του συστήματος, για τη βιωσιμότητα του καθώς και τη διατήρηση της αναγνώρισης και της σημαντικότητας των ιατρικών πράξεων που προσφέρουν τα μέλη του.

Διαχρονικός στόχος μας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας και η προάσπιση της επιστημονικής αξιοπρέπειας των γιατρών μας, παράγοντες που είναι μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένοι και όχι απέναντι.