Πιο υγιείς οι ηλικιωμένοι που ζουν σε πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Διάφοροι είναι οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την υγεία ενός ηλικιωμένου ατόμου και τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat συγκλίνουν στο ότι τα αστικά περιβάλλοντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν.

Ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021, το 43% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ζούσαν σε πόλεις ανέφεραν ότι είχαν καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας, 2 δηλαδή ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο για όλα τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας (41%).

Οκτώ μέλη της ΕΕ ανέφεραν ποσοστά άνω του 50% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ζουν σε πόλεις με καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (66%), τη Σουηδία (64%) και το Βέλγιο (60%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (11%), τη Λετονία (15%) και την Πορτογαλία (21%).

Όσον αφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται μέσα στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση σε αυτή την κατάταξη.