Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας: 150 εκ. ευρώ ενίσχυση σε 8.000 επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού – Οι ΚΑΔ που δικαιούνται

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε 150 εκ. ευρώ για σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων που έπληξε η πανδημία. Το πρώτο πρόγραμμα πανελλαδικά.

Οκτώ χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό αναμένεται ότι θα μπορέσουν να ενισχυθούν με κεφάλαιο κίνησης ίσο με τα μισά έξοδά τους (από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ), από τη δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας μάλιστα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα επιδοτηθούν με το κεφάλαιο κίνησης δεν υποχρεούνται σε καμιά επιστροφή του.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι πολύ απλά, η όλη διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και οι αιτήσεις θα κατατίθενται από τις 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το μήνα το κύριο δικαιολογητικό που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι και στο οποίο μπορεί να συναντήσουν καθυστέρηση είναι δυο βεβαιώσεις περί μη πτώχευσης.

Κατά τα άλλα στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι την ημέρα που θα εισπράξουν την επιδότηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν ίδιο αριθμό προσωπικού σχετικά με την αντίστοιχη μέρα του 2019.
Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό μέχρι 50 άτομα, ενώ για να θεωρηθούν πληγείσες από τον κορωνοϊό θα εξεταστούν οι μειώσεις που υπέστησαν από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020.
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια είναι συμπληρωματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού και κυρίως των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Ο κ. Τζιτζικώστας, «η οικονομία της χώρας ούτε μπορούσε να παραμείνει κλειστή, ούτε μπορεί να ξανακλείσει. Η βόρεια Ελλάδα, μετά την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού, που ξεπέρασε τις χειρότερες προβλέψεις μας, και την αναπόφευκτη ακύρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα. Οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας, ενώ έχουν υποστεί τεράστιο κόστος, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στη λειτουργία τους. Όπως δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία, δεν υπάρχει και χωρίς επιχειρήσεις. Γι’ αυτό χρειάζονται γενναία, άμεσα και εμπροσθοβαρή μέτρα. Μέτρα που θα στηρίξουν την οικονομία μας, τον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας. Σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει, αποτελεσματικά και αποφασιστικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη δράση ‘Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό’ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δίνουμε ένα ισχυρό όπλο για τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Είναι μία δράση με την οποία παρέχουμε στοχευμένα δημόσια στήριξη διασφαλίζοντας ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ενισχύουμε με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, έχουν την έδρα τους στην Κεντρική Μακεδονία και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους».

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, «αυτή είναι η πρώτη δράση τέτοιου είδους που υλοποιείται στη χώρα και αφορά σε άμεση ενίσχυση με ρευστότητα επιχειρήσεων. Τη σχεδιάσαμε από κοινού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και έχει εγκριθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 150 εκ. ευρώ που εξασφαλίσαμε και αξιοποιούμε, είναι πόροι αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι η δράση αυτή έχει γρήγορη υλοποίηση, γιατί οι ανάγκες των τοπικών μας επιχειρήσεων είναι τεράστιες και άμεσες. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στη είναι απολύτως αντικειμενικά και δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν. Στόχος μας είναι, αυτή η δράση να αποτελέσει πιλότο και να υλοποιηθεί και σε ολόκληρη τη χώρα, για να στηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας».

«Τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε όσα όπλα διαθέτουμε στην κρίσιμη μάχη της οικονομίας. Τώρα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, αποτελεσματικοί και κυρίως γρήγοροι στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να νικήσουμε σε όλα τα μέτωπα. Για να δείξουμε ότι η οικονομία μας, οι επιχειρήσεις μας, η κοινωνία μας είναι πιο δυνατές από οποιοδήποτε ιό. Και ακριβώς όπως κάνουμε στην υγεία, έτσι και στην οικονομία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα αφήσει κανέναν μόνο, κανέναν πίσω. Είμαστε όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε και πάλι», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Θωμάς – Φωκίων Αλγιανάκογλου δήλωσε ότι «συνιστά πολύ μεγάλη επιτυχία η έγκριση της συγκεκριμένης δράσεις και αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον κ. Τζιτζικώστα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και είμαστε έτοιμοι ως φορέας να υποδεχτούμε τις αιτήσεις».

Ο γενικός διευθυντής του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Σπύρος Σκοτίδας, ανέλυσε όλες τις προϋποθέσεις της δράσης, τα κριτήρια ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. «Μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και να εγκρίνουμε τους τελικούς δικαιούχους, που θα λάβουν την ενίσχυση το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021. Αφορά σε σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, εκτός του πρωτογενούς τομέα, ακόμη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων», δήλωσε ο κ. Σκοτίδας.

Δείτε τη λίστα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ

*Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη δράση περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.

Με πληροφορίες από voria.gr