Παμμακεδονικές Ενώσεις: Τα Σκόπια παραβιάζουν την «Συμφωνία των Πρεσπών»

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace Θεσ/νίκης,  η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  διοργάνωσε έκτακτο Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Τέσσερα χρόνια (2018-2022) από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών».

Παραβιάζεται πολλαπλά, από το γειτονικό κράτος, ακόμα και η επιζήμια για τον Ελληνισμό και    κραυγαλέα ευνοϊκή για αυτούς «Συμφωνία των Πρεσπών».

Παραμένει ο ανιστόρητος και ο ψεύτικος «Μακεδονισμός» των  σλάβων κατοίκων του.

Παραμένει ο επικίνδυνος «Αλυτρωτισμός» εις βάρος της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος.

Υπάρχουν νομικοί τρόποι καταγγελίας της «Συμφωνίας των Πρεσπών», και πρέπει να καταγγελθεί, φθάνει να υπάρξει θέληση από την κυβέρνηση της Ελλάδος.

Η «Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώσεων» θα συνεχίσει, σε όλον τον κόσμο, τον ανένδοτο αγώνα εναντίον της «Συμφωνίας των Πρεσπών» και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Μακεδόνων Ελλήνων και γενικότερα του Ελληνισμού.