Όριο επιβατών στα αυτοκίνητα – Πόσα άτομα επιτρέπονται σε ΙΧ και ταξί

Όριο επιβατών

Σε ισχύ παραμένουν τα όρια όσον αφορά στον αριθμό επιβατών στα αυτοκίνητα και στα ταξί.

Όπως έχει επισημανθεί από τις υγειονομικές Αρχές, σε ό,τι αφορά στα αυτοκίνητα I.X. και ταξί έως επτά θέσεων, επιτρέπονται μέχρι τρεις επιβάτες πλέον του οδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν:

Ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.
Σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα έως εννέα θέσεων, επιτρέπονται μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον του οδηγού.

Εν τω μεταξύ, μαθητές και εκπαιδευτικοί που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον διευθυντή του σχολείου.

Ακόμα, επισημαίνεται πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και εξαίρεση προβλέπεται όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.