Ολοκληρώνεται ο δρόμος Αλυκές – Ξύγκια Ζακύνθου!

Την σύμβαση του έργου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, υπέγραψε 
ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Πρόκειται για το Α’ τμήμα του έργου ενώ θα ακολουθήσει και το Β’ τμήμα για να επιλυθούν και τα προβλήματα κατολισθήσεων που είχαν σημειωθεί στην περιοχή.

Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξης:

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια, Τμήμα Α’”, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 022 με ΚΕ 2017 ΕΠ2220003 και ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση αποπεράτωσης του έργου εντός 270 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

“Με τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου ξεπεράσαμε τα προβλήματα για την κατασκευή του δρόμου και έτσι τώρα ξεκινάμε την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο τμήμα από “Τηγάνια” Αλυκών μέχρι το δρόμο για Χαρτάτα. Εν συνεχεία δρομολογήσαμε να εκτελεστεί το έργο για το υπόλοιπο οδικό τμήμα, το οποίο και θα εξαλείψει τα προβλήματα κατολισθήσεων που είχαν παρουσιαστεί”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.