Ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα, τελειώνει η θητεία του και αναζητά δουλειά – Έκανε αίτηση στο ΕΚΠΑ

Ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα, δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη Κύπρο μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, η οποία έχει παραταθεί ως τη 1η Οκτωβρίου.

Ο Κυριάκος Κενεβέζος αυτούς τους μήνες που απομένουν μέχρι τον Οκτώβριο, αναζητεί εργασιακή στέγη στην Ελλάδα και όπως πληροφορούμαστε, αξιοποιεί τις επαφές που έχει δημιουργήσει.

Ο Κυριάκος Κενεβέζος μεταξύ άλλων διεκδικεί και μία θέση στη διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου.

Ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα έχει υποβάλλει σχετική αίτηση, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την σχετική εγκύκλιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει κάνει αίτηση και για άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα, ενώ έχει κάνει επαφές και με κάποιους ιδιωτικούς οργανισμούς.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης ενός ελληνικού Πανεπιστημίου έχουν ακαδημαϊκοί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή κάποιοι ομότιμοι καθηγητές ή αφυπηρετήσαντες σύμβουλοι ελληνικών πανεπιστημίων.

Ο κ. Κενεβέζος δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες αλλά εμπίπτει στα «φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων».

Σε αυτή τη περίπτωση το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πτυχίο Πανεπιστημίου. Ο Κυριάκος Κενεβέζος ο οποίος έχει πτυχίο Νομικής και διδακτορικό, στο βιογραφικό που κατέθεσε έχει περιλάβει τη θητεία του ως υπουργού Παιδείας της Κύπρου, αλλά και ως πρέσβη.

Είναι αμφίβολο αν αυτά τα προσόντα είναι αρκετά για να συναγωνιστεί άλλους υποψήφιους με πολύ βαριά βιογραφικά και πολύχρονη εμπειρία στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Από την αίτηση που δημοσιεύει το Cyprus Times, φαίνεται πως ο Κυριάκος Κενεβέζος έχει αποκτήσει επίσης ελληνική υπηκοότητα, αφού είναι κάτοχος ελληνικού δελτίου ταυτότητας.

Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων κάθε άλλο παρά διακοσμητικά είναι. Συνολικά τα Συμβούλια αποτελούνται από 6 εσωτερικά μέλη και 5 εξωτερικά.

από το protothema.gr