Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με μέλη της ΠΕΚ

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με μέλη της ΠΕΚ (Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου) υπό τον γενικό της γραμματέα Χρίστο Παπαπέτρου και τον επίτιμο γενικό γραμματέα Μιχάλη Λύτρα.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και τρόποι επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει σήμερα μικρό ποσοστό συνεισφοράς στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, παρουσιάζει ωστόσο δυναμική η οποία μπορεί, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των συλλογικών δράσεων, να ενισχυθεί.
Όπως είπε οι προτάσεις του περιστρέφονται γύρω από τρεις πολιτικές:
• Τη μείωση του κόστους παραγωγής
• Τη στήριξη της σταθερότητας του γεωργικού εισοδήματος, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα προϊόντα του τόπου μας και τη βελτίωση των συνθηκών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι αγρότες μας
• Τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος.