Ντράγκι για Ουκρανική κρίση: Παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ιταλία ως το τέλος του 2022

Η απόφαση έχει στόχο την αμεσότερη δυνατή παροχής βοήθειας στους Ουκρανούς πολίτες που εγκαταλείπουν την χώρα τους

Η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι ενέκρινε σήμερα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης.

Πιο αναλυτικά, επισημοποιήθηκε η απόφαση για παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Πρόκειται να παρασχεθούν στρατιωτικό υλικό και ευρύτερος εφοδιασμός.

Παράλληλα, αποφασίσθηκε -σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο – η μείωση της χρήσης φυσικού αερίου από μέρους των κέντρων ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, με ενίσχυση της χρήσης άλλων μορφών ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ιταλία θα παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, με στόχο την αμεσότερη δυνατή παροχής βοήθειας στους Ουκρανούς πολίτες που εγκαταλείπουν την χώρα τους.

Για τον σκοπό αυτόν διατέθηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια πρώτη φάση, η χωρητικότητα των κέντρων υποδοχής προσφύγων θα αυξηθεί κατά 16.000 θέσεις. Οι ουκρανοί πολίτες θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτά ανεξαρτήτως από το αν έχουν κάνει αίτηση για διεθνή ανθρωπιστική προστασία.

Η Ιταλία, τέλος, θα προσφέρει σειρά υποτροφιών σε ουκρανούς καθηγητές και φοιτητές, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη μελέτη και την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα