ΝΑΤΟ: Την 3η θέση τις αμυντικές δαπάνες κατέχει η Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, ως προς τα χρήματα που ξοδεύει στην Άμυνα.

Συγκεκριμένα, είναι στο τρίτο «βάθρο», ενώ είναι και από τις λίγες χώρες που έχει πιάσει τον στόχο του 2% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Σε τακτική βάση, το ΝΑΤΟ συλλέγει τα στοιχεία των αμυντικών δαπανών από τα κράτη-μέλη και παρουσιάζει τα αθροίσματα και τα υποσύνολα αυτών των πληροφοριών. Κάθε Υπουργείο Άμυνας εκ των χωρών-συμμάχων αναφέρει τις τρέχουσες και τις εκτιμώμενες μελλοντικές αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με τον ορισμό αμυντικής δαπάνης που έχει συμφωνηθεί. Τα ποσά αφορούν σε δαπάνες που έχει ήδη πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσει μια κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, των χωρών-μελών ή συνολικά της Συμμαχίας.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει να δίνουν ετησίως για αμυντικές δαπάνες το 2% του ΑΕΠ τους. Πρόκειται περισσότερο για κατευθυντήρια γραμμή, και όχι για υποχρέωση. Έτσι δεν προβλέπονται κυρώσεις για όσες χώρες δεν το κάνουν.

Στο τρίτο βάθρο η Ελλάδα σε αμυντικές δαπάνες
Στην 3η θέση βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΝΑΤΟ, για τις δαπάνες στις αμυντικές δυνάμεις των χωρών. Η χώρα μας βρέθηκε και πάλι στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των χωρών που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα για τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ, παρουσιάζοντας τον υψηλότερο προϋπολογισμό στον τομέα της Άμυνας, ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει η Βουλγαρία.

Μόνο εννέα χώρες έχουν καταφέρει να πιάσουν τον στόχο του 2%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε στρατιωτικές δαπάνες. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των εννέα αυτών χωρών, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω γράφημα. Οι εκτιμήσεις αφορούν στο έτος 2019, με βάση τις τιμές του 2015.

Θυμίζουμε, ότι για το έτος 2018, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τον δεύτερο υψηλότερο αμυντικό προϋπολογισμό. Η Ελλάδα, το 2018, δαπάνησε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κ.ο.κ.

Παρά την οικονομική κρίση, η χώρα μας δαπανά πολλά εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. Για την ακρίβεια, υπολείπεται σε αμυντικές δαπάνες μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βουλγαρίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμπληρώνει την πρώτη τετράδα. Αντίθετα, η μικρότερη σε ποσοστό δαπάνη, σύμφωνα με την έκθεση του ΝΑΤΟ, καταγράφεται στο Λουξεμβούργο που καταβάλλει το 0,56% του ΑΕΠ του.

Τι ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Πριν από τη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, ο Γενικός Γραμματέας, Γιένς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις μεγάλες αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ. Το 2019, οι δαπάνες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ευρωπαίων συμμάχων και του Καναδά αυξήθηκαν κατά 4,6, γεγονός που καθιστά τη Συμμαχία ισχυρότερη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κύριος Στόλτενμπεργκ. Έκανε, μάλιστα, λόγο για πρωτοφανή πρόοδο, ενώ αποκάλυψε ότι μέχρι το τέλος του 2024, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς θα έχουν προσθέσει επιπλέον 400 δισεκατομμύρια δολάρια στους προϋπολογισμούς τους από το 2016.

Δείτε εδώ την έκθεση του ΝΑΤΟ: αριθμοί, πίνακες και γραφήματα