Μεταβιβάσεις ακινήτων: Σε πιλοτική λειτουργία ο Ηλεκτρονικός Φάκελος

Ηλεκτρονικά αντλούνται πλέον όλα τα δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτων φυσικών προσώπων εφόσον έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων τέθηκε ήδη σε πιλοτική λειτουργία παράγοντας έννομα αποτελέσματα για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Μετά από τυχόν διορθώσεις θα τεθεί σε κανονική λειτουργία την 1 Νοεμβρίου.