Μετά από πρόταση Μητσοτάκη ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην Επιτροπή Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος ορίστηκε στην επταμελή Επιτροπή των Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe’s High-level Reflection Group), ύστερα από πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ορίστηκε μέλος της επταμελούς ομάδας υψηλού επιπέδου

(Council of Europe’s High-level Reflection Group) που θα εισηγηθεί σχετικά με τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στόχος της ομάδας αυτής είναι να προωθήσει τους καταστατικούς σκοπούς και τις ευρωπαϊκές αξίες του Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσα στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται με τη ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην

Ουκρανία και μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τον Οργανισμό, αλλά και την εκ μέρους της καταγγελία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.