Μείωση ενοικίου: «Κούρεμα» 40% για τα ενοίκια των εργαζομένων

Μείωση ενοικίου