Μεγάλη πτώση για το Bitcoin

Το Bitcoin βρέθηκε να διαπραγματεύεται στα 16.054 δολάρια με τη συνολική του κεφαλαιοποίηση να βρίσκεται στα 311 δισ. ευρώ.

Πολλοί κερδοσκόποι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά μελετούν ενδελεχώς τους διάφορες δείκτες και τις αυξομειώσεις τους προσπαθώντας να μαντέψουν τι μέλλει γενέσθαι.

H αύξηση της μεταβλητότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τον χρυσό, αποτελεί εμπόδιο για περαιτέρω θεσμική αποδοχή καθώς μειώνει την ελκυστικότητα του ψηφιακού χρυσού σε σχέση με τον παραδοσιακό χρυσό για τα χαρτοφυλάκια των θεσμικών