Λογαριασμοί ρεύματος: Τρεις κλιμακωτές επιδοτήσεις και ένα μπόνους εξετάζει η Κυβέρνηση

Επιδότηση ρεύματος

Όπως έχει κάνει γνωστό ο υπουργός Κώστας Σκρέκας, οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου και οι ενισχύσεις θα συνδέονται με το μέγεθος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο μοντέλο επιχορήγησης των τιμολογίων ρεύματος για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις θα προβλέπει τα ακόλουθα:

Καθιέρωση τριών μηνιαίων κλιμακίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο μοντέλο προβλέπει τη διαμόρφωση τριών κλιμακίων κατανάλωσης ρεύματος. Αυτά θα ξεκινούν από τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση (πρώτο), το δεύτερο θα περιλαμβάνει ένα εύρος ενδιάμεσης κατανάλωσης και το τρίτο τις υπόλοιπες κιλοβατώρες υψηλότερης κατανάλωσης.

Χορήγηση κλιμακωτών επιδοτήσεων. Κάθε μήνα θα ανακοινώνονται τρεις κλιμακωτές επιδοτήσεις που θα αντιστοιχούν στις προαναφερόμενες τρεις κατηγορίες κατανάλωσης. Η υψηλότερη ενίσχυση θα δίνεται στο χαμηλότερο κλιμάκιο (πρώτο), η δεύτερη θα είναι λίγο πιο χαμηλή στο δεύτερο κλιμάκιο και ακόμη πιο μικρή επιδότηση θα παρέχεται στο τρίτο κλιμάκιο κατανάλωσης με τις περισσότερες κιλοβατώρες.

Παροχή έξτρα επιδότησης με μείωση κατά 15% της κατανάλωσης ρεύματος. Οσοι καταναλωτές ανήκουν στο κλιμάκιο (τρίτο) της υψηλότερης κατανάλωσης ρεύματος και κάψουν κατά 15% λιγότερες κιλοβατώρες από πέρυσι θα παίρνουν έξτρα επιδότηση. Τέτοια ώστε να φτάνουν στο ύψος του δεύτερου κλιμακίου. Εκείνοι που ανήκουν στο δεύτερο κλιμάκιο κατανάλωσης και εξοικονομήσουν ενέργεια επίσης κατά 15% θα πάρουν ενίσχυση ώστε να απολαύσουν το ύψος της επιδότησης του πρώτου κλιμακίου.

Αναφορικά με τον τρόπο επιχορήγησης των νοικοκυριών που για πρώτη φορά καταναλώνουν ρεύμα και δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, οι πληροφορίες των Νέων θέλουν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τους επιδοτεί με βάση τις πρώτες κιλοβατώρες που θα καταγράψουν οι μετρητές.

Η κυβέρνηση με το νέο μοντέλο επιδότησης επιδιώκει αφενός να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας για τη δύσκολη χειμερινή περίοδο και αφετέρου να αποταμιεύσει όσο το δυνατό περισσότερους πόρους για την οικονομική στήριξη όλων των καταναλωτών. Το κίνητρο είναι η παροχή έξτρα επιδότησης και το αντικίνητρο η παραμονή στο ανακοινωθέν ύψος ενίσχυσης με βάση το κλιμάκιο κατανάλωσης όπου ανήκουν.