Λογαριασμοί ρεύματος: Πόσοι τους αποπληρώνουν εγκαίρως

Πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες τη σημερινή ενεργειακή κρίση, τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητά τους, αλλά και τις προεκτάσεις της για την εγχώρια κλιματική δράση;

Πόσο πολύ εμπιστευόμαστε την αιολική ενέργεια και ποιες δράσεις είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής;

Παράλληλα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των

ακραίων καιρικών φαινομένων στη χώρα μας, την οποία τρεις στους τέσσερις αποδίδουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1026 ατόμων, με μεικτό μοντέλο τηλεφωνικής και online συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου.