Κύπρος: Σε πολύ καλό δρόμο η κυπριακή οικονομία λέει η Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

κυπριακή οικονομία

Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η κυπριακή οικονομία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αφού όπως όλα δείχνουν ανακάμπτει σχετικά γρήγορα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μετά από μια σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας της κυπριακής οικονομίας το 2020 και της σημαντικής αύξησης του δημόσιου χρέους λόγω των μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης

για μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19, η κυπριακή οικονομία ανέκαμψε σχετικά γρήγορα από το σοκ της πανδημίας.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,5% το 2021, ανακτώντας ένα σημαντικό μέρος της απώλειας του 2020 λόγω της βελτιωμένης οικονομικής δραστηριότητας στους πλείστους τομείς της οικονομίας.

Αξίζει, παράλληλα, να σημειωθεί ότι το 2021, η πιστοληπτική ικανότητα του κράτους επιβεβαιώθηκε από τρεις Οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης στην επενδυτική κατηγορία, με την προοπτική να διαμορφώνεται σε θετική από τους δύο Οίκους

ενώ ο Οίκος Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο του μακροπρόθεσμου ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά 1 βαθμίδα στο «Βα1» δηλαδή ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Με βάση τους Οίκους αξιολόγησης, οι σημαντικότεροι παράγοντες για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας στο εγγύς μέλλον, είναι η συνεχιζόμενη ικανότητα της κυβέρνησης να εκπληρώσει τις προσδοκίες για ανάπτυξη

και να διατηρήσει μια υγιή δημοσιονομική πολιτική, η περαιτέρω μείωση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ και του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών καθώς και η συνεχιζόμενη απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα.

Κατά το 2022, οι Οίκοι S&P’s και Fitch επιβεβαίωσαν το αξιόχρεο του μακροπρόθεσμου ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον πρώτο Οίκο να διατηρεί την προοπτική σε θετική και το δεύτερο σε σταθερή,

ενώ ο Οίκος DBRS αναβάθμισε το αξιόχρεο του μακροπρόθεσμου ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο «BBB».

Δηλαδή 2 σκαλιά πάνω από την επενδυτική κατηγορία υπογραμμίζοντας την καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση των οικονομικών και δημόσιων οικονομικών της Κύπρου κατά το 2021.