Κύπρος: Κλείνει από αύριο και για πέντε μήνες οδός στη Λευκωσία

Κλειστή για εργασίες από την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στις 08.30 και για περίοδο περίπου 5 μηνών θα παραμείνει η οδός Αναστάσιου Γ. Λεβέντη, στη Λευκωσία, υπενθυμίζει ο Δήμος Λευκωσίας προτρέποντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου  – Φάση Β’.

Το έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα, προστίθεται.

Μεταξύ άλλων το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολιστικού συστήματος  «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας. Το έργο θα έχει αποτέλεσμα ν δημιουργηθεί αισθητικά και λειτουργικά ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο».

Το έργο, καταλήγει η ανακοίνωση, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, – Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.