Κίνδυνος να χαθούν επιδόματα για χιλιάδες δικαιούχους από την αύξηση στις αντικειμενικές αξίες

Τα επιδόματα αυτά είναι τα εξής:

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Καταβάλλεται σε δικαιούχους που έχουν ακίνητη περιουσία 90.000 – 150.000 ευρώ.
  • Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ: Χορηγείται σε δικαιούχους με ακίνητη περιουσία 120.000 – 180.000 ευρώ.
  • Φοροαπαλλαγή για την πρώτη κατοικία: Αφορά ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα τέκνα και 30.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το τρίτο.
  • Έκπτωση ΕΝΦΙΑ: Χορηγείται έκπτωση 50% για ακίνητη περιουσία 85.000 – 200.000 ευρώ.
  • Επίδομα θέρμανσης: Αφορά δικαιούχους με ακίνητη περιουσία 180.000 – 300.000 ευρώ.
  • Επίδομα στέγασης: Χορηγείται για περιπτώσεις δικαιούχων με ακίνητη περιουσία 120.000 – 180.000 ευρώ.

Για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να μην χαθούν τα επιδόματα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχων, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή προς τα πάνω. Έτσι, πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις χορήγησής τους.