Καφετέριες, περίπτερα και τουαλέτες στους αυτοκινητόδρομους της Κύπρου

αυτοκινητόδρομους της Κύπρου

Στην σημερινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη ενέκρινε την Αναπτυξιακή Πολιτική Δημιουργίας Δημόσιων Χώρων Υγιεινής, Σταθμών Επαναφόρτισης και Άλλων Διευκολύνσεων στο Δίκτυο των Αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου.

Η δημιουργία Δημόσιων Χώρων Υγιεινής, Σταθμών Επαναφόρτισης και Άλλων Διευκολύνσεων στο Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα, με κυριότερο την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών εξυπηρέτησης των χρηστών και των οχημάτων που διακινούνται στο ειδικό οδικό περιβάλλον των αυτοκινητοδρόμων,

αυξάνοντας το γενικότερο επίπεδο λειτουργικότητας του δημόσιου οδικού δικτύου και συνεισφέροντας σε επιμέρους πολιτικές του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, όπως η οδική ασφάλεια, η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης των οδικών μεταφορών, η υποστήριξη των δημοσίων συγκοινωνιών και γενικότερα των στοχεύσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επίσης, εκτιμάται ότι θα υποστηρίξουν άλλες πολιτικές του Κράτους στον τομέα του τουρισμού, της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας.

Βασική στόχευση επίσης είναι η εξοικονόμηση πόρων και η δημιουργία συνεργειών με την αξιοποίηση υφιστάμενων και προτεινόμενων δημόσιων χώρων και υποδομών, όπως Σταθμών Λεωφορείων και Ζυγιστικών Σταθμών.

Οι Δημόσιοι Χώροι Υγιεινής, Σταθμών Επαναφόρτισης και Άλλων Διευκολύνσεων που θα επιλεγούν, θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες επί 24ώρου βάσεως.

Στους χώρους αυτούς θα υπάρχουν υποδομές χώρων υγιεινής (ανδρών, γυναικών, ΑμεΑ), καθώς και υποδομές μικρής καφετέριας / περιπτέρου, καθώς και σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Οι υπηρεσίες των χώρων υγιεινής θα προσφέρονται δωρεάν.

Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες αποφασιστεί να προσφέρονται (π.χ. καφετέρια), δεν θα παρέχονται δωρεάν, με στόχο τα έσοδα να καλύπτουν μέρος των λειτουργικών εξόδων ή / και της αρχικής επένδυσης.

Εγκρίθηκε ν/σ για διεύρυνση της απαλλαγής για επένδυση σε εγκεκριμένες Μικρές και Μεσαίες Καινοτόμες επιχειρήσεις

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμους του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ενότητα 3.2

«Ενισχυμένη Έρευνα και Καινοτομία», κατά το οποίο στοχεύεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περαιτέρω με το εν λόγω νομοσχέδιο ολοκληρώνεται το πακέτο των φορολογικών μέτρων του Σχεδίου Δράσης για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2021.

Το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων και μετά από απόφαση έγκρισης που λήφθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το φορολογικό πλεονέκτημα θα υπολογίζεται ως το 30% του ποσού που επενδύεται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο σε εγκεκριμένη Μικρή και Μεσαία καινοτόμα επιχείρηση,

νοουμένου ότι η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβεί του 50% του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου και δεν θα υπερβεί το ποσό των €150.000.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης του υπό αναφορά πλαισίου θα είναι η 14η ημέρα Φεβρουαρίου, 2022, ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.