Η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου φέρνει αυξήσεις στα τιμολόγια

Η ραγδαία µείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου σε ποσοστό 50% έως το 2030, που προβλέπει το αναθεωρηµένο σχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ), δεν ανατρέπει τα σχέδια της ∆ΕΠΑ Υποδοµών για επέκταση των δικτύων διανοµής αερίου. Αντιθέτως µάλιστα η εταιρεία υπό τον νέο µέτοχο, Italgas, σχεδιάζει επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027 για την ανάπτυξη δικτύων στις υφιστάµενες περιοχές και επέκταση σε νέες στην ηπειρωτική χώρα, µε πρόβλεψη για µετά το 2027 και σε πέντε νησιά – στους τέσσερις νοµούς της Κρήτης, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Ρόδο και τη Σάµο.

Οι νέες επενδύσεις θα επιφέρουν σηµαντική επιβάρυνση στους καταναλωτές, αφού το κόστος είναι ρυθµιζόµενο και ανακτάται µέσω των τελών χρήσης. Τα προγράµµατα των τριών θυγατρικών της ∆ΕΠΑ Υποδοµών (Ε∆Α ΘΕΣΣ, Ε∆Α Αττικής και ∆Ε∆Α) που έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση η ΡΑΕ προβλέπουν αυξήσεις στα τέλη δικτύου που πληρώνονται µέσω των τιµολογίων φυσικού αερίου από 2% έως και 31% στις ώριµες αγορές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και έως 56% για κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη χώρα.

Η συνολική διακινούµενη ποσότητα φυσικού αερίου µέσω των δικτύων της ∆ΕΠΑ Υποδοµών, σε αντίθεση µε τους εθνικούς στόχους για µείωση του εισαγόµενου καυσίµου κατά 50% έως το 2030, προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από 5,5 εκατ. µεγαβατώρες ετησίως µέχρι το 2027.

Ο τελικός λόγος για την έγκριση των αναπτυξιακών προγραµµάτων της εταιρείας ανήκει στη ΡΑΕ, µε κάποιους εκ των συµµετεχόντων στη δηµόσια διαβούλευση να επισηµαίνουν την προσοχή της αρµόδιας Αρχής στις επιπτώσεις στους καταναλωτές και την επανεξέτασή τους στη βάση των προβλεπόµενων στόχων του ΕΣΕΚ.

Οι µέτοχοι της Ιtalgas, όπως προκύπτει από την ανάλυση των αναπτυξιακών προγραµµάτων των τριών θυγατρικών της ∆ΕΠΑ Υποδοµών, φαίνεται να βλέπουν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης του δικτύου σε νέες περιοχές της χώρας και µάλιστα µέσω ενός εµπροσθοβαρούς χρονικά προγράµµατος ανάπτυξης της ∆Ε∆Α. Το αναπτυξιακό πρόγραµµα της εταιρείας, που έχει υπό τη διαχείρισή του το δίκτυο σε όλη την επικράτεια, πλην της Αττικής της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, προβλέπει επενδύσεις της τάξης των 378,282 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027 εκ των οποίων τα 254 εκατ. τη διετία 2023-2024. Το σύνολο των τελικών πελατών της εταιρείας το 2027 προβλέπεται να φθάσει τις 99.170 από 2.412 σήµερα και οι διακινούµενες ποσότητες φυσικού αερίου από 1.853.455 MWh τον Σεπτέµβριο του 2022 σε 4.761.205 MWh το 2027.

Η χρέωση ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθεί στο σύνολο της περιόδου κατά 17% και 14% για τους εµπορικούς. Οι αντίστοιχες χρεώσεις στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας θα αυξηθούν κατά 41% για τους οικιακούς καταναλωτές και κατά 55% για τους εµπορικούς. Ακόµη µεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 56%, θα έχουν οι χρεώσεις ενέργειας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας για τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ για τους εµπορικούς η αύξηση θα είναι 12%. Αύξηση της τάξης του 7% προβλέπεται στις χρεώσεις των οικιακών καταναλωτών στην περιοχή της ∆. Ελλάδας ενώ η µοναδική περιοχή που οι καταναλωτές θα δουν µειώσεις στις χρεώσεις είναι αυτή της ∆. Μακεδονίας, όπου όµως αυξάνονται κατά 33% οι χρεώσεις για τις βιοµηχανικές καταναλώσεις, οι οποίες σε όλες τις άλλες περιοχές είναι οι µόνες που µειώνονται.

Μικρότερες χρεώσεις, που ξεκινούν από το 2% το 2023 και φθάνουν το 8% το 2027 για τους οικιακούς καταναλωτές προβλέπει το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Ε∆Α Αττικής, µε συνολικές επενδύσεις για την περίοδο της τάξης των 159,59 εκατ. και στόχο την αύξηση των ενεργών συµβάσεων σε 277.419 από 103.176 σήµερα. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης η χρέωση ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές αυξάνεται κατά 5% το 2023 και κατά στο 11% το 2027 και για τη Θεσσαλία οι αυξήσεις ξεκινούν από 25% το 2023 και φθάνουν το 32% το 2027. Η Ε∆Α ΘΕΣΣ προτείνει για τη Θεσσαλονίκη επενδύσεις 136,6 εκατ. και για τη Θεσσαλία 113,9 εκατ.