Η AI – Η Ψηφιακή Παρακολούθηση και το ChatGPT – Ευκαιρίες και Δυστοπίες

Ο ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,Μηνάς Σαματάς, μέλος του Δικτύου Μελέτης Παρακολούθησης για την Νέα Ψηφιακή Παρακολούθηση και στην Ευρωπαϊκή Δράση COST Living in Sur­veillance Society, ανοίγει το φάκελο της τεχνολογίας αιχμής με μια άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία :

– Η ψηφιακή παρακολούθηση: των Big Data, των Μέ­σων Κοινωνικής Δικτύωσης, των ψηφοφόρων, των καταναλωτών, την αστυνο­μική, του χώρου, του φύλου, των παιδιών, στην πανδημία και τη βιοπολιτική. Αναδεικνύουν την ποικιλόμορφη και πανταχού παρούσα νέα ψηφιακή παρακο­λούθηση από κυβερνήσεις και εταιρείες, με μηχανισμούς τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας, με ή χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων, σε βάρος της ιδιωτικής τους ζωής αλλά και της δημοκρατίας.

– Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της Νέας Ψηφιακής Παρακολούθησης

– Ο Ψηφιακός καπιταλισμός της πλατφόρμας και της παρακολούθησης

– Οι θαυμαστές τεχνολογίες παρακολούθησης : Βig Data, Αλγόριθμοι, Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ευκαιρίες αλλά και οι δυστοπικές προκλήσεις για τις κοινωνίες – Κριτική παρουσίαση του ChatGPT

– Εναλλακτική κοινωνικο-οικονομική ψηφιακή οργάνωση: Δημόσιο Διαδίκτυο, Δημόσια Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Ψηφιακά κοινά αγαθά

– Ψηφιακή Δημοκρατία και Ψηφιακός Ανθρωπισμός

– Ενημέρωση, εγρήγορση και ψηφιακή αγωγή