Η ΑΑΔΕ θα ολοκληρώσει 25.000 στοχευμένους ελέγχους σε 200 ημέρες

ΑΑΔΕ

Με βάση τις οδηγίες του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο των ράμπο των ελεγκτικών υπηρεσιών μπαίνουν υποθέσεις της τελευταίας πενταετίες, υποθέσεις που εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα, επιστροφής φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων τα οποία δεν εντάσσονται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

Αναλυτικότερα η απόφαση Πιτσιλή για τα κριτήρια και «τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022» ορίζει τη διενέργεια 25.000 ελέγχων με «ανάλυση κινδύνου» και μοριοδότηση. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότηταεπιλέγονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ. Από το σύνολο των υποθέσεων κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι δύνανται να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα της τελευταίας τριετίας φορολογικά έτη ή χρήσεις.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα ελέγξουν 2.500 υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν μη ετήσιες υποχρεώσεις και αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, κληρονομιές και δωρεές. Ειδικότερα θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της εφορίας να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2022 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινής αξίας της ΔΟΥ και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.