ΓΣΕΕ: «Το 40% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του»

ΓΣΕΕ

Σύμφωνα με τους Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας, της ΓΣΕΕ, πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν υπερωριακά, ωστόσο, μόνο οι τέσσερις στου 10 τις πληρώνεται.

Η έρευνα απευθύνθηκε σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας.

Σε σχέση με ανάλογη έρευνα τον Ιανουάριο, καταγράφονται αρνητικές εργασιακές επιπτώσεις στην εντατικοποίηση, τον χρόνο εργασίας καθώς και τις απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα.

Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι:

Το 52% των εργαζομένων, αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό τους σε εβδομαδιαία βάση.
Από αυτούς το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 1-3 ώρες.
Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 4-6 ώρες.
Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 7-8 ώρες.
Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από 9 ώρες και πάνω.
Το 40% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του.
Από αυτούς το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δηλώνουν ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες του και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Σχεδόν καθολική με 73% είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό.

Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνουν ότι με βάση την σύμβασής τους εργάζονται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα.

Από αυτούς το 36% δηλώνουν ότι εργάζονται από 21-30 ώρες, το 24% δηλώνουν ότι εργάζονται από 31-35 ώρες.

Εξάλλου, το 53% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους μήνες που έρχονται, ενώ το 35% δηλώνει απαισιόδοξο για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και το 56% δηλώνουν αντίστοιχα αισιόδοξοι.

Στα συμπεράσματά της η ΓΣΕΕ κάνει λόγο για ένταση της παραβατικότητας που επικρατεί στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας,

έκταση της υπερεργασίας καθώς και έκταση των απλήρωτων υπερωριών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.