Γιατί τα γράμματα στο πληκτρολόγιο δεν είναι με αλφαβητική σειρά (βίντεο)

πληκτρολόγιο

Τελικά γιατί το πληκτρολόγιο είναι μπερδεμένο και τι είναι αυτό που βοηθάει να γράφουμε;

Η απάντηση είναι στο παρακάτω βίντεο: