Εurostat: Τελευταίες η Ελλάδα και η Κύπρος στις πολιτιστικές δαπάνες

Το μερίδιο των 1,0% παρέμεινε σχετικά σταθερό με την πάροδο του χρόνου, αντιπροσωπεύοντας το 1,0% των συνολικών δαπανών της γενικής κυβέρνησης κάθε χρόνο από το 2013 έως το 2018.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Το 2018, η Λετονία κατέγραψε το μεγαλύτερο μερίδιο πολιτιστικών υπηρεσιών στις δαπάνες γενικής κυβέρνησης (2,8%), ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (2,7%) και την Εσθονία (2,4%).

Το χαμηλότερο μερίδιο καταγράφηκε στην Ελλάδα (0,3%), και ακολουθεί η Κύπρος (0,5%), η Ιταλία και η Πορτογαλία (από 0,6%).

Υπήρξαν γενικά σχετικά μικρές αλλαγές που αναφέρθηκαν στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ μεταξύ του 2013 και του 2018. Η κύρια εξαίρεση ήταν η Ουγγαρία, όπου το μερίδιο των πολιτιστικών υπηρεσιών στις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε από 1,5% σε 2,7%.