Εθνικό Κτηματολόγιο: Χωρίς πρόστιμο η υποβολή δηλώσεων μέχρι 31 Ιουλίου του 2023

Επτάμηνη παράταση χωρίς πρόστιμο δίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις στο Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται κατά επτά μήνες, δηλαδή έως την 31η Ιουλίου 2023, η δυνατότητα δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων στο

Κτηματολόγιο χωρίς επιβολή προστίμου σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων που καθυστέρησαν την υποβολή δηλώσεων κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης ανά περιοχή της χώρας.

Με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή και επιλύονται χρόνια ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί από δικαστικές αποφάσεις για τη μεταβίβαση

και την κυριότητα ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πιλοτές, κυρίως παλαιότερων πολυκατοικιών, σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Τέλος, μετατίθεται κατά ένα έτος, για τις 17/1/2024 η καταληκτική ημερομηνία με την οποία καταργούνται σταδιακά τα υποθηκοφυλακεία, τα κτηματολογικά γραφεία καθώς και οι θέσεις αυτών.