«ΕΡΓΑΝΗ»: Αύξηση απασχόλησης για το 2021 αλλά…πτώση για το 2022

Στη δημοσιότητα βρίσκεται πλέον η ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2021, στο οποίο αναλύονται τα στοιχεία για την απασχόληση των εργαζομένων και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, το 2021 καταγράφηκε «αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της στην οικονομία».

Συγκεκριμένα, το 2021 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 2.163.610, έναντι 2.051.025 το 2020 (αύξηση κατά 112.585 ή 5,49%). Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το έτος 2021 ήταν 291.808, έναντι 279.329 το 2020.

Από την ετήσια έκθεση του «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτει ακόμη ότι:

– Περισσότεροι από 7 στους 10 (71,81%) εργάζονταν πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το 2020 (ήταν 69,54%).

– Ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών αυξήθηκε την προηγούμενη χρονιά κατά 12,27%. Συγκεκριμένα, το συνολικό κονδύλι των μισθών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. μηνιαίως, από 2,1 δισ. το 2020, αύξηση που οφείλεται τόσο στην άνοδο του πλήθους των εργαζομένων όσο και στη βελτίωση των αποδοχών.

– Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους από 30-44 ετών (41,66%) και η επόμενη είναι η ομάδα 45-64 ετών (37,23%).

– Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό εμπόριο, καθώς απασχολεί το 13,46% του συνόλου των εργαζομένων. Ακολουθούν η εστίαση (10,94%), το χονδρικό εμπόριο (9,52%), η εκπαίδευση (4,63%) και η βιομηχανία τροφίμων (4,42%).

Αύξηση ανεργίας τον Ιανουάριο του 2022

Ωστόσο, από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Ιανουάριο, προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 137.983, ενώ οι αποχωρήσεις σε 163.787 (71.697 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 92.090 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

Συνεπώς, το ισοζύγιο του Ιανουαρίου ήταν αρνητικό κατά 25.804 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το αρνητικό ισοζύγιο οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος (12.664 θέσεις) στον κλάδο της εστίασης, ενώ αρνητικό κατά 5.071 θέσεις ήταν και το ισοζύγιο στο λιανικό εμπόριο.

Τα αρνητικά συμπεράσματα

Ωστόσο, από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν και δύο πολύ βασικά, αρνητικά συμπεράσματα:

Πρώτον, οι επιπτώσεις του νέου εργασιακού νόμου, σε συνδυασμό με την ιδιόμορφη συνθήκη της πανδημίας, έχουν οδηγήσει – όπως προκύπτει από την έκθεση – σε αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των εργαζομένων, κατά μέσο όρο, σε πάνω από 38 ώρες την εβδομάδα.

Δεύτερον, οι εργαζόμενοι παίρνουν πολύ χαμηλότερους μισθούς.

Συγκεκριμένα, η έκθεση δείνει ότι το 1/3 των απασχολούμενων αμοίβεται με 500 ευρώ και κάτω, το μήνα. Επιπλέον, πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν με συμβάσεις μερικού χρόνου, ή σε καθεστώς ημιαπασχόλησης στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων – τα οποία δεν συνιστούν μόνιμη και ικανοποιητική λύση στην ανεργία.

Δείτε εδώ τα στοιχεία της έκθεσης.