Επιταγές: Μέχρι πότε παρατείνεται η πληρωμή τους

Επιταγές

Για 30 ημέρες παρατείνεται η πληρωμή επιταγών και συναλλαγματικών και αφορά επιταγές και αξιόγραφα με ημερομηνίες πληρωμής από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου.

Η παράταση ισχύει μόνο για τους πληττόμενους ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τέλος Απριλίου.

Για να γίνει χρήση της παράτασης των 30 ημερών πληττόμενες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες θα πρέπει να ενημερώσουν και να υποβάλουν αίτηση στις τράπεζες μέχρι τις 6 Μαΐου.

​​​​​​​Χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί από τις 7 Μαΐου, οι απλήρωτες επιταγές θα σφραγίζονται ακόμα και ο υπόχρεος ανήκει σε πληττόμενο κλάδο, αλλά δεν προχώρησε σε έγκαιρη αίτηση στην τράπεζα.