Επιστρεπτέα προκαταβολή: Νέα προσπάθεια για τον έλεγχο και πληρωμή των ενστάσεων

Νέος μήνας νέα προθεσμία και νέα προσπάθεια επιτάχυνσης του ελέγχου των εκκρεμών ενστάσεων από χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που «κόπηκαν» από τις ενισχύσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που διεκδικούσαν.

Στόχος είναι ο έλεγχος των ενστάσεων να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου και να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά ποιοι από τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα δικαιωθούν και θα λάβουν αναδρομικά τα κρατικά δάνεια από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Οι περίπου 17.000 ενστάσεις των επαγγελματιών που έχασαν τα κρατικά δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα εξεταστούν (έπειτα από 2,5 χρόνια καθυστέρησης) από ιδιωτική εταιρία και θα υπάρξει εισήγηση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 προκειμένου να αρχίσει να πληρώνει.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι όσοι δικαιωθούν και λάβουν τις ενισχύσεις θα έχουν περίοδο χάριτος 2 μήνες προτού ξεκινήσουν να αποπληρώνουν το επιστρεπτέο τμήμα της ενίσχυσης. Ως περίοδος χάριτος θεωρείται «το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης».

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν, θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις, με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Σημειώνεται ότι όσοι έκαναν ένσταση και δικαιώθηκαν και πήραν τα δάνεια πριν την 1 Μαρτίου του 2023, η περίοδος χάριτος έληξε, στις 31 Μαΐου του 2023 και από τις 30 Ιουνίου 2023 έχουν ξεκινήσει να καταβάλουν τις δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής.